KURS KONULARI

 • Doğuma Ağrısı ile Başetme Yöntemleri; Akupress ve Masaj Uygulamaları
 • Doğuma Hazırlık Sınıf Uygulamaları Kursu
 • Postpartum Bakım Kursu
 • Yaratıcı Drama ile Doğum Algısı Yönetimi Kursu
 • Kanguru Bakımı Kursu

 

KONGRE KONULARI

 • Ebelikte Liderlik ve Örgütlenme
 • Ebelik Eğitimi
 • Ebelik Mevzuatı ve Yasal Durum
 • Güncel Sağlık Politikaları ve Ebelik
 • Malpraktis ve Mesleki Sigorta
 • Ebelik Uygulamaları
 • Prekonsepsiyonel Dönem
 • Gebelik
 • Doğuma Hazırlık
 • Doğum
 • Doğumda Kadın Hakları
 • Doğum Ağrısı İle Başetme Yöntemleri
 • Riskli Gebeliklerde Erken Tanılama ve Ebelik Uygulamaları
 • Acil Obstetrik Bakım ve Ebelik Yaklaşımları
 • Anne Dostu Uygulama ve Güncel Yaklaşımlar
 • Maternal Psikoloji ve Psikopatoloji
 • Postpartum Bakım
 • Kadın ve Yenidoğan Sağlığı ve Tarama Programları
 • Adölesan Gebelikler
 • Ebelikte Kanıt Temelli Uygulamalar
 • Ebelikte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
 • Fetüs ve Yenidoğan Hakları
 • Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi
 • Yenidoğan İzlem ve Takibi
 • Doğum Şeklinin Yenidoğan Üzerine Etkileri
 • Anne Sütü ve Emzirme
 • Gelişimsel Bakım
 • Bağlanma