KONGRE AÇILIŞ AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:00 - 10:00 Açılış
   
10:00 - 10:30 Kahve Molası
   
 1. OTURUM ÜLKEMİZDE EBELİK HİZMETLERİNİN DURUMU
Oturum Başkanları Nurullah OKUMUŞ, Hediye ARSLAN ÖZKAN
10:30 - 10:50 Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Ebelik
  Sema SANİSOĞLU
10:50 - 11:10 Türkiye'de Kamu Hastaneleri Kurumunda Ebelik Hizmetlerinin Durumu
  Yıldız DEMİRBAŞ
11:10 - 11:30 Kadınların Gebelik/doğum Hizmetlerinden ve Ebelerden Beklentileri
  Ayşegül TABAK
11:30 - 11:50 Türkiye'de Uygulanabilir Ebelik Modeli  
  Nazan KARAHAN  
11:50 - 12:00 Tartışma
   
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği     
   
 2. OTURUM EBELİK BAKIM MODELİ VE VİZYONU
Oturum Başkanları Zekiye KARAÇAM, Sema DERELİ YILMAZ
13:30 - 13:50 Ebelerin Geleceği
  Lesley PAGE
13:50 - 14:10 Türkiye'de Ebeliğin Modernleşmesi / Güncellenmesi ve Geliştirilmesinde Kilometre Taşları
  Hediye ARSLAN ÖZKAN
14:10 - 14:30 Gebelik ve Doğum Hizmetlerinin Güçlendirilmesinde Ebe-Hekim İşbirliği
  Ateş KARATEKE
14:30 - 14:40 Tartışma
   
14:40 - 15:10 Kahve Molası
   
 3. OTURUM AVRUPA ÜLKELERİNDE EBELİK UYGULAMALARI
Oturum Başkanları Esin CEBER, Ferit SARAÇOĞLU
15:10 - 15:30 How to Strenght Midwives in Europe (Online Presantation)
  Mervi JOKINEN
15:30 - 15:50 Güney Avrupa Bölge Ülkelerinde Ebelik
  Rita BORG XUEREB
15:50 - 16:10 Türkiye'de Ebeliği Güçlendirme Stratejileri: Neden, Nasıl?
  Esin CEBER
16:10 - 16:20 Tartışma
   
 4.OTURUM "TÜRKİYEDE ÜÇ NESİL BİR KUŞAK EBELİK" SÖYLEŞİSİ
Oturum Başkanları Asiye KOCATÜRK
16:20 - 17:30 Video Gösterimi
  Zeliha SAAT, Asiye KOCATÜRK, Gözde KÜĞCÜMEN
   
17:30 - 17:50 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Nezide TOPUZ
   

 

 

  

 5. OTURUM DEĞİŞEN DOĞUMLAR
Oturum Başkanları Aydan BİRİ, Ferit SARAÇOĞLU
09:00 - 09:20 Değişen Doğumlar
  Aydan BİRİ
09:20 - 09:40 Değişen Doğumların Yenidoğana Etkileri
  Rabia EKTİ GENÇ
09:40 - 10:00 Doğum Şeklinin Mikrobiyota Üzerine Etkileri
  Ferit SARAÇOĞLU
10:00 - 10:20 Değişen Doğumların Ebelik Mesleğine Etkileri  
  Meltem DEMİRGÖZ BAL  
10:20 - 10:30 Tartışma
   
10:30 - 11:00 Kahve Molası    
   
 6. OTURUM DOĞUMA HAZIRLIK
Oturum Başkanları Saadet YAZICI, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
11:00 - 11:20 Ülkemizde Doğuma Hazırlık Uygulamaları: Algılar ve Gerçekler
  Tuğba YILMAZ ESENCAN
11:20 - 11:40 Doğum Travması ve Ebelik Yaklaşımları
  Gözde GÖKÇE İŞBİR
11:40 - 12:00 Annelik Rolünün Kuşaklar Arası Aktarımı
  Fadime BİNGÖL
12:00 - 12:20 Gebe Eğitimlerinin Obstetrik ve Fetal Sonuçlara Etkileri: Kocaeli İli Örneği
  Ebru ÇALIŞKAN
12:20 - 12:30 Tartışma
   
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
   
 KONFERANS EBELERİN GELECEĞİ
Oturum Başkanı Zeliha Burcu YURTSAL
13:30 - 14:00 Ev Doğumları Güvenli mi?
  Berteld KOK
   
 7.OTURUM GEBELİKTE RİSKLİ DURUMLAR
Oturum Başkanları Ayla BERKİTEN, Nuran MUMCU
14:00 - 14:20 Antenatal Bakımın Modelleri; Doğumun Niteliği ve Yenidoğan Bakımının Çatısı Nasıl?
  Andrew SYMON
14:20 - 14:40  Ebelere Verilen Empati Eğitiminin; Vajinal Doğumda Anne Memnuniyeti ve  
  Tıbbi Müdahale Uygulamalarına Etkisi: TÜBİTAK Projesinin Bazı Sonuçları
  Songül AKTAŞ
14:40 - 15:00 Gebelikte Dişeti Hastalıklarının Maternal ve Neonatal Etkileri
  Gülhan ÜNAL KOCAMAN
15:00 - 15:20 Gebelikte İlaç Kullanımı
  Acar KOÇ
15:20 - 15:30 Tartışma
   
15:30 - 16:00 Kahve Molası
   
 KONFERANS EBELİK BAKIMINDAN YENİLİKÇİ MODELLER
Oturum Başkanı Füsun TERZİOĞLU
16:00 - 16:40 Innovative Models of Midwifery Care / Ebelik Bakımında Yenilikçi Modeller
  Caroline HOMER
   
 8.OTURUM YENİDOĞAN
Oturum Başkanları Gülümser DOLGUN, Rabia EKTİ GENÇ
16:40 - 17:00 Doğumda Kordon Kesilmeden Anne Bebek Ten Teması
  Songül ŞİMŞEK
17:00 - 17:20 Yenidoğan için Doğum Salonunda Kritik Dakikalar ve Ebelik Uygulamaları
  Ayşe KARAKOÇ
17:20 - 17:40 Gelişimsel Bakım
  Büşra CESUR
17:40 - 18:00 Erken Doğum Tehdidi Ebelik Bakımı ile Önlenebilir mi?
  Serap TOPATAN
18:00 - 18:10 Emzirme Sorunları ve Çözümleri
  Zeliha Burcu YURTSAL
18:10 - 18:20 Meme Başı Çatlakları ve Tedavisi
  Dilek ÖZTÜRK
18:20 - 18:30 Tartışma
   
   
B SALONU  
   
 1. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Nazende KORMAZ YILDIZ, Semiha AYDIN ÖZKAN
08:30 - 08:35 SS-085 Gebeliğin ilk trimesterinde zencefilin hiperemesis gravidaruma (HG) etkisi
  Zümrüt YILAR ERKEK
08:35 - 08:40 SS-086 Maternal Obezite ile Prenatal Bağlanma Arasındaki İlişki
  Hacer ALAN DİKMEN
08:40 - 08:45 SS-087 Ebelere Verilen Empati Eğitiminin; Ebelerin Empatik İletişim Becerilerine ve Annelerin 
  Doğum Memnuniyetine Etkisi
  Songül AKTAŞ
08:45 - 08:50 SS-088 Oxford Doğum Endişesi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Güvenirliliği
  Yasemin ERKAL AKSOY
08:50 - 08:55 SS-089 Lumbosakral bölgeye uygulanan intradermal steril su enjeksiyonunun doğumda 
  ağrı algısına etkisi
  Rojjin MAMUK
08:55 - 09:00 SS-090 Cinselliği Değerlendirmede Ebeler İçin Rehber Modeller
  Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK
09:00 - 09:05 SS-038 Evlendirme Dairesine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı Ve Hizmet 
  Alımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Arzu KUL UÇTU
09:05 - 09:10 SS-028 Doğuma Hazırlık Eğitimleri Ve Doğumda Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemlerin 
  Doğum Ağrısına Etkisi: Sistematik Reveıew
  Ayça DEMİR YILDIRIM
09:10 - 09:15 SS-069 Doğum Sonrası Dönemde Emzirme ve Depresyon İlişkisi
  Ayfer ESER
09:15 - 09:20 SS-010 Postpartum post-travmatik stres bozukluğunun belirleyicileri olarak, doğum korkusu, 
  postpartum depresyon ve bazı doğumla ilişkili değişkenlerin incelenmesi
  Ayla ÇAPIK
09:20 - 09:25 SS-078 Postpartum Depresyon Riski İle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki Ve Etkileyen Faktörlerin
  Değerlendirilmesi
  Ayşegül KURT
09:25 - 09:30 SS-064 Doğum Eylemindeki Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki 
  İlişkinin İncelenmesi: Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Örneği
  Ayşenur AKAN
09:30 - 09:35 SS-068 Pelvik Taban Bozuklukları ve Risk Faktörleri
  Ayten ARIÖZ DÜZGÜN
09:35 - 09:40 SS-020 Kadınların Gebelik Öncesi ve Gebelik Süresince Şiddete Maruz Kalma Durumları ve
  Etkileyen Faktörler
  Betül MAMMADOV
09:40 - 09:45 SS-025 Doğuma hazırlık eğitimi alan ve almayan gebelerin doğumdan memnuniyetlerinin
  değerlendirilmesi
  Bihter AKIN
09:45 - 09:50 SS-050 İnsüline Bağımlı Diyabeti Olan ve Diyabeti Olmayan Kadınların Emzirmeye İlişkin Görüş 
  Ve Uygulamalarının Karşılaştırılması
  Cevriye OCAKTAN
09:50 - 09:55 SS-047 Gebelikteki Yakınmaların Yaşam Kalitesine Etkisi ile Psikososyal Sağlık Düzeyi Arasındaki 
  İlişkinin İncelenmesi
  Çiğdem EROĞLU
09:55 - 10:00 SS-026 15-49 Yaş arası kadınların infertilite ve infertil kadınlara bakış açısının değerlendirilmesi
  Demet ÇAKIR
10:00 - 10:05 SS-007 Gebelerde Yaşam Kalitesi ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
  Selin DENİZ
10:05 - 10:10 SS-111 Gebelerin Doğum Korkusu ve Sonuçları
  Zübeyda KOŞUM
10:10 - 10:15 SS-052 Doğum Sonu Dönemde Anne ve Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamalar
  Derya YÜKSEL KOÇAK
10:15 - 10:20 SS-065 Postpartum 1. Ayda Depresyunun Emzirme Özyeterlilik Üzerine Etkisi
  Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE
10:20 - 10:25 SS-081 Anne Sütü Merkezleri: Toplumsal Değerler ve Bilimsellik
  Esma KABASAKAL
10:25 - 10:30 SS-074 Kadın ve Egzersiz
  Ebru SERT
   
10:30 - 11:00 Kahve Molası
   
 2. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Yeşim AKSOY DERYA, Yeliz ÇAKIR KOÇAK
11:00 - 11:05 SS-049 Sağlık Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Engellilerde Cinsellik İle İlgili Bilgi ve
  Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Elif ARIK
11:05 - 11:10 SS-033 Genç Erişkin Bireylerde Dış Pelvik Ölçümler ile Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin
  Belirlenmesi
  Emine DEMİR
11:10 - 11:15 SS-079 Omuz distosisi yönetimi eğitimlerinde simülasyon kullanımının etkinliği
  Emine ÖZTÜRK
11:15 - 11:20 SS-032 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişimsel Bakım Teorisi Ve Bakım Modelleri
  Emine Serap SARICAN
11:20 - 11:25 SS-039 Doğuma Hazırlık Eğitiminin Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Durumuna Etkisi
  Esin ÇEBER TURFAN
11:25 - 11:30 SS-067 Lohusalarda Normal/Vajinal Doğum Korkusu Ve İlişkili Faktörler
  Güler BİLİCİ
11:30 - 11:35 SS-058 Gebelikteki beden imajının emzirme tutumu ve doğum sonu emzirme sürecine etkisi
  Esra GÜNEY
11:35 - 11:40 SS-061 Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde problemli internet kullanımının kontrol odağı
  ve duygusal zekayla ilişkisi
  Esra KARATAŞ OKYAY
11:40 - 11:45 SS-056 İnterkonsepsiyonel Sürenin Maternal Fetal Bağlanma Ve Psikososyal Sağlığa Etkisi
  Esra SABANCI
11:45 - 11:50 SS-070 Menopoz dönemindeki kadınların yakınma düzeyleri ve etkileyen etmenler
  Fadime BİNGÖL
11:50 - 11:55 SS-037 Umblikal Kord Ne Zaman Klemblenmelidir?
  Fatma BAY
11:55 - 12:00 SS-075 Resim Diliyle Emzirilmemiş Çocuklar
  Fatma DAŞTAN İNAL
12:00 - 12:05 SS-062 İnfertil bireylerdeki suçluluk duygusunun evlilik ilişkisine etkisi
  Fatma KESKİN
12:05 - 12:10 SS-021 Epizyotomi sonrası perine hasarı
  Fulya BATUHAN
12:10 - 12:15 SS-042 Aile Danışmanlığında Ebelerin Rolü ve Aile Danışmanlığı Sertifika Programları
  Fulya BATUHAN
12:15 - 12:20 SS-035 Acil Postpartum Dönemde Üriner Bakıma Yönelik Uygulamaların Etkinliği
  Funda EVCİLİ
12:20 - 12:25 SS-073 Gebelikte görülen obezitenin maternal ve fetal sağlığa etkisi
  Esra SABANCI
12:25 - 12:30 SS-014 Ebelik eğitiminde mentorluk uygulamasına ilişkin ebelerin ve ebelik bölümü öğrencilerinin
  görüşleri: niteliksel bir çalışma
  Gülbahtiyar DEMİREL
   
12:30 - 13:30 Öğle yemeği
   
 3. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Mesude ULUŞEN, Filiz OKUMUŞ
13:30 - 13:35 SS-071 Lotus Doğum
  Gülsüm GÜNDOĞDU
13:35 - 13:40 SS-012 Savaş ve Çatışma Ortamının Kadın Üreme Sağlığına Etkileri
  Hacer ALAN DİKMEN
13:40 - 13:45 SS-017 Anne Dostu Bir Kamu Hastanesinde Doğum Yapan Kadınların Doğumdan Memnuniyetlerinin
  İncelenmesi
  Hafize ÖZTÜRK CAN
13:45 - 13:50 SS-034 Fenilketanürili bir bebek emzirilebilir mi?
  Hamide ZENGİN
13:50 - 13:55 SS-036 Annelerin sünnet hakkındaki bilgi durumlarının belirlenmesi
  Hava ÖZKAN
13:55 - 14:00 SS-063 Menopozla ilgili genitoürinersendrom: İlişkili faktörler, yaşam kalitesi ve öz bakım gücüne
  etkisi
  Hediye KARAKOÇ
14:00 - 14:05 SS-051 Masaj ve akupressür'ün, gebenin anksiyetesine, doğum ağrısına, doğum süresine, annenin
  memnuniyetine ve maliyete etkisinin karşılaştırılması
  İlknur Münevver GÖNENÇ
14:05 - 14:10 SS-041 Sezaryen ile Ameliyatta Anestezi Tercihini Etkileyen Faktörler
  Meryem KARATAŞ
14:10 - 14:15 SS-006 Doğum yapan kadınların doğum sırasındaki ebenin tutumuyla ilgili görüşleri
  Mine YILMAZ KOÇAK
14:15 - 14:20 SS-105 Ebelerin Yıldırma Davranışına (Mobbinge) Maruz Kalma Durumları Ve İş Doyumuna Etkisi
  Ayşegül KURT
14:20 - 14:25 SS-072 Vajinal doğum yapmış kadınların doğum öncesi beklentilerinin ve doğum sonrası
  düşüncelerinin kalitatif analizi
  Nebibe CAN
14:25 - 14:30 SS-005 Preterm Eylem Tanısı ile Hastanede Yatan Gebelerin Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin
  Hastane Stresörleri ile İlişkisi
  Nefise UÇAR
14:30 - 14:35 SS-016 Epizyotomi uygulamasını azaltmaya yönelik alternatif yöntemler
  Nurdan KAYA
14:35 - 14:40 SS-030 Annelerin doğum sonu konfor düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
  Özlem AKGÜN
14:40 - 14:45 SS-044 Sivas ilindeki sağlık evlerinin ebelik hizmetleri açısından değerlendirilmesi
  Özlem DURAN AKSOY
14:45 - 14:50 SS-001 Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Ebe/hemşirelerin İş Doyumu ve Motivasyon Düzeyleri
  Büşra CESUR
14:50 - 14:55 SS-019 Doğum Deneyim Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
  Rojjin MAMUK
14:55 - 15:00 SS-024 Prenatal kayıp yaşayan annelerin yaşadığı deneyimlerin incelenmesi
  Ruveyde AYDIN
15:00 - 15:05 SS-018 Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Cinsel Tutum ve Öz-Bilinç Durumlarının Değerlendirilmesi
  Rüveyde CAN
15:05 - 15:10 SS-046 Üniversite öğrencilerinin doğum eylemine bakış açılarının incelenmesi
  Sabriye UÇAN YAMAÇ
15:10 - 15:15 SS-029 Doğum Eyleminde Ebelerle İletişimin Doğum Deneyimine Etkisi
  Selda İLDAN ÇALIM
15:15 - 15:20 SS-002 Gebelikte Ortaya Çıkan Bulantı ve Kuşmada Akupunktur Tedavisi
  Selin DENİZ
15:20 - 15:25 SS-040 Riskli gebeliklerde gebelerin ruhsal durumları ve stresle başa çıkma biçimleri
  Sema ÖZTÜRK
15:25 - 15:30 SS-031 Anne Dostu Hastane Uygulaması Hakkında Ebelik Öğrencileri Ne Biliyor?
  Aytül HADIMLI
   
15:30 - 16:00 Kahve Molası
   
 4. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Zümrüt YILAR ERKEK
16:00 - 16:05 SS-004 Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi Ve Düşünceleri
  Sevil ÇİÇEK
16:05 - 16:10 SS-055 Prekonsepsiyonel Bakımın Önemi Ve Ebelerin Danışmanlık Rolü
  Sevil GÜNER
16:10 - 16:15 SS-009 Gebelerde doğum ile ilgili bilgi düzeyi ve doğum korkusunun değerlendirilmesi
  Sevil ŞAHİN
16:15 - 16:20 SS-011 Bir Muamma !!! Taravmatize Bir Doğum Sonrası Ebenin Psikolojisini Hiç Düşündünüz Mü?
  Seyhan ÇANKAYA
16:20 - 16:25 SS-060 Gebelik öncesi beden kitle indeksinin gebelikte vücut algısı ve kilo artışına etkisi
  Sümeyye ALTIPARMAK
16:25 - 16:30 SS-066 Doğum Ağrısı Yönetiminde Kullanılan Non-Farmakolojik Yöntemler
  Şerife ÇINAR
16:30 - 16:35 SS-059 Adli Ebelik
  Şeyma ÇATALGÖL
16:35 - 16:40 SS-091 Kronik hastalığa sahip kadınlarda üriner inkontinans ve başa çıkma davranışları
  Gülbahtiyar DEMİREL
16:40 - 16:45 SS-015 Doğum Sırasında Yenidoğanın Düşme Riskine İlişkin Ebelik Öğrencilerinin Uygulamaları
  Serap ÖZTÜRK ALTINKAYNAK
16:45 - 16:50 SS-053 Ten Tene Temasın Emzirme Üzerine Etkisi
  Tuğba ŞAHAN
16:50 - 16:55 SS-008 Postpartum Dönemdeki Kadınların Cinsel Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Etmenler
  Vasviye EROĞLU
16:55 - 17:00 SS-045 Sosyal medyada Ebelik mesleğine öğrenci gözüyle bakış
  Yaren AYGÜN
17:00 - 17:05 SS-003 Normal ve riskli gebeliklerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi
  Yasemin ERKAL AKSOY
17:05 - 17:10 SS-043 Elle itme metodu ile desteklenen tam açıklık primer sezaryen doğumların anneye etkileri
  Yusuf MADENDAĞ
17:10 - 17:15 SS-048 Cinsel sağlık eğitimi alan ve almayan öğrencilerin cinsel sağlık bilgi düzeylerinin
  karşılaştırılması
  Zehra Demet ÜST
17:15 - 17:20 SS-054 Doğumda Perineal Travma
  Meltem DEMİRGÖZ BAL
17:20 - 17:25 SS-092 Sivas İl Merkezindeki Ebelerin Meslekte Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi
  Handan GÜLER
17:25 - 17:30 SS-076 Kadınlarda üriner inkontinansın ilk değerlendirilmesinde kullanılan klinik uygulama rehberleri
  Sema DERELİ YILMAZ
17:30 - 17:35 SS-013 Vajinal doğum yapan primipar annelerin, bu doğum şeklini bir başkasına önerme
  nedenlerinin incelenmesi: Kalitatif bir çalışma örneği
  Songül AKTAŞ
17:35 - 17:40 SS-022 İnfertil Kadınların Savaşı: Yalnızlık
  Tuğba YILMAZ ESENCAN
17:40 - 17:45 SS-082 Gebelerin travmatik doğum algıları ve bu algılarını etkileyen  faktörler
  Halime SARAÇ
17:45 - 17:50 SS-083 Resim Diliyle Emzirilmiş Çocuklar
  Fatma DAŞTAN İNAL
17:50 - 17:55 SS-093 Sosyo-Demografik Özelliklerin Gebelikteki Yakınmalara Ve Gebelik Uyumuna Etkisi
  Tuğba YILMAZ ESENCAN
17:55 - 18:00 SS-094 Sakarya’da Sağlık İnanç Modeli ve Meme Kanseri; Kesitsel Bir Çalışma
  Hamide ZENGİN
18:00 - 18:05 SS-095 Ebeveynlere verilen emzirme eğitiminin emzirme sürecine, kültürel davranışlara ve
  ebeveyn-bebek bağlanmasına etkisi
  Sabriye UÇAN YAMAÇ
18:05 - 18:10 SS-096 Öğrencilerin Obez Gebelere İlişkin Ön Yargıları: Nüfusu En Şişman Ve En Zayıf İl Örneği
  Serap ÖZTÜRK ALTINKAYNAK
18:10 - 18:15 SS-097 Annelerin doğumda fundal bası uygulamalarına yönelik deneyimlerinin incelenmesi: Karma
  (mixed) method çalışması
  Songül AKTAŞ
18:15 - 18:20 SS-098 Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği’nin Babalarda Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik
  Çalışması
  Hava ÖZKAN
18:20 - 18:25 SS-099 Doğumda Anne Memnuniyeti ile Annelik Rolü Arasındaki İlişki
  Hava ÖZKAN
18:25 - 18:30 SS-100 Prenatal Konfor Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Semiha AYDIN ÖZKAN
18:30 - 18:35 SS-101 Travayda Gebelere Uygulanan Çömelme Pozisyonunun Doğum Eyleminin Süresine ve
  Ağrıyı Algılama Düzeyine Etkisi
  Zehra Demet ÜST
18:35 - 18:40 SS-102 Doğum Eyleminde Anneye Uygulanan Oksitosinin Yenidoğan APGAR Skoru ve Emme
  Başarısına Etkisi
  Zehra Demet ÜST 
18:40 - 18:45 SS-112 Gebelerin Periodontal Hastalık Konusunda Bilinç Düzeylerinin İncelenmesi
  Gülhan ÜNAL KOCAMAN


 

 

 9. OTURUM EBELİK EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanları Hafize ÖZTÜRK CAN, Serap EJDER APAY
09:00 - 09:20 Ebelikte Bilginin Uygulamaya Dönüşümü
  Handan GÜLER
09:20 - 09:40 Ebelik Eğitiminde Simülasyon Yöntemi
  Füsun TERZİOĞLU
09:40 - 10:00 Ebelik Eğitimi Ulusal Çekirdek Müfredat
  Gülümser DOLGUN
10:00 - 10:20 Türkiye'de Ebelik Araştırmalarının Durumu  
  Zekiye KARAÇAM  
10:20 - 10:30 Tartışma
   
10:30 - 11:00 Kahve Molası    
   
 10. OTURUM DOĞUM YÖNETİMİ
Oturum Başkanları Nebahat ÖZERDOĞAN, İlknur GÖNENÇ
11:00 - 11:20 Vaka Örnekleriyle Anne Ölümleri
  Yaprak ÜSTÜN
11:20 - 11:40 Oksiput Posterior: Destek ve Yönetimi
  Sema DERELİ YILMAZ
11:40 - 12:00 Omuz Distosisi
  Nuri DANIŞMAN
12:00 - 12:20 Doğumda Pelvik Tabanın Yönetimi
  Çetin ÇAM
12:20 - 12:30 Tartışma
   
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
   
 11.OTURUM TÜRKİYE'DE EBELİK UYGULAMALARI: NEREDE, NASIL?
Oturum Başkanları Hava ÖZKAN ORHAN, Özlem DURAN AKSOY
13:30 - 13:50 Doğumhane
  Şükran ÇİFTÇİ
13:50 - 14:10 Özel Hastane
  Esra YÖRÜK
14:10 - 14:30 Birinci Basamak Hizmetler
  Ayça DEMİR
14:30 - 14:50 Üniversite Hastanesi
  Şengül CAMCI SÜRÜCÜ
14:50 - 15:00 Tartışma
   
15:00 - 15:30 KAPANIŞ
   
   
B SALONU  
   
 5. OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları  
08:30 - 08:35 SS-027 Sende dinle: yüksek riskli gebeliklerde stresle başetmede müzikle terapinin etkisi
  Reyhan AYDIN
08:35 - 08:40 SS-080 Gestasyonel Diyabet Gelişiminin Önlenmesinde Riskli Gruplara Yapılan Eğitimin Etkinliginin
  Değerlendirilmesi
  Nezide TOPUZ
08:40 - 08:45 SS-084 Erken Doğum Tehtidi Nedeni Ile Hastaneye Yatan Gebelerin Risk Faktörleri ve Sağlıklı
  Yaşam Davranışlarının Belirlenmesi
  Ayşe AYDIN
08:45 - 08:50 SS-103 gestasyonel diyabetli kadınlarda yaşam kalitesi ve depresyon durumlarının incelenmesi
  Reyhan AYDIN
08:50 - 08:55 SS-104 Ebelik Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
  Zeliha Burcu YURTSAL
08:55 - 09:00 SS-106 Ebelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya yönelik tutumlarının Değerlendirilmesi
  Durdane YILMAZ GÜVEN
09:00 - 09:05 SS-107 Lise öğrencilerinin genital hijyen davranışları:Karabük İli Örneği
  Durdane YILMAZ GÜVEN 
09:05 - 09:10 SS-108 Gebelerde Kanda Ağır Metal Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Öznur Hayat ÖKTEM
09:10 - 09:15 SS-109 Kordon Kanında Kurşun ve kadmiyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
  Songül ŞİMAR
09:15 - 09:20 SS-110 Ebeler İçin Dişeti Hastalıkları Değerlendirme İndeksi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Nazan KARAHAN